12 Konkurs Gepperta
Identyfikacja wizualna konkursu i wystawy

klient: BWA Wrocław -
Galerie Sztuki Współczesnej
kurator: Alicja Dobrzaniecka, Marta Borgosz
rok: 2016

www.geppert.art.pl

zdjęcie
http://geppert.art.pl/
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.