Euro Pride House
Znak dla miejsca-wydarzenia organizowanego i zarządzanego przez Kampanię Przeciw Homofobii

klient: European Gay & Lesbian Sport Federation
rok: 2012

zdjęcie
Plakat /projekt: Łukasz Paluch, fotografia: Peter Kreibich/
zdjęcie
.
zdjęcie
Logo /projekt: Łukasz Paluch/
zdjęcie
.
zdjęcie
Bannery
zdjęcie
zdjęcie
Podkładka pod piwo
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
Koszulka
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.