Freshwall
Znak dla firmy zajmującej się drukiem i wycinaniem ściennych aplikacji do wnętrz mieszkań

klient: Freshwall Paweł Lisek
rok: 2011

zdjęcie
Znak firmy /projekt: Łukasz Paluch/
zdjęcie