Blichtr
obiekt / instalacja dźwiękowa

„NIEMCY NIE PRZYSZLI”
Muzeum Współczesne Wrocław
19.12.2014 — 23.2.2015
kurator: Michał Bieniek

artyści:
Łukasz Paluch - obraz
Czarny Latawiec - dźwięk

Praca pt. „Blichtr” to instalacja powstała w wyniku współpracy Daniela Brożka i Łukasza Palucha, zainspirowana fragmentem książki pt. „Życie codzienne we Wrocławiu 1945-1948”, prezentującym historię powojennych, wrocławskich kin oraz ich repertuaru. Opisywane kina, z których większość dziś już nie istnieje lub nieuchronnie popada w ruinę, w ówczesnych czasach przeżywały okres świetności. Choć w repertuarze dominowały filmy radzieckie, prezentowane z rzadka produkcje amerykańskie czy angielskie biły rekordy popularności, pozwalając na chwilę zapomnieć mieszkańcom  dawnego Breslau o wojennych traumach i poczuć splendor kultury zachodu. W zniszczonym wojennymi działaniami, brudnym i pełnym przestępczości Wrocławiu to właśnie kino dawało namiastkę luksusu i pozornego dobrobytu.

Przed wejściem do przygotowanej w ramach instalacji sali kinowej mijamy napis Blichtr. Za czarną kotarą nie zobaczymy jednak ruchomych, filmowych obrazów a jedynie biały ekran. Instalacja oparta jest przede wszystkim na dźwięku. W kinowej salce usłyszymy odgłosy filmów, jakie w latach 40stych mogli oglądać Wrocławianie, splecione z odgłosami kronik filmowych. Powstaje w ten sposób słowno dźwiękowy kolaż, synteza odgłosów powojennej rzeczywistości, amalgamat kultury wschodu i zachodu –  dźwięk miasta, które dziś już nie istnieje.

Anna Stec

zdjęcie
fot. Małgorzata Kujda
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.