Fundacja Art Transparent
Identyfikacja wizualna Fundacji, projekt księgi znaku i kompletu druków akcydensowych
klient: Art Transparent
Fundacja Sztuki Współczesnej
rok: 2016
zdjęcie
/projekt: Łukasz Paluch/
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.