Wrocławska kampania przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych
Plakat społeczny
klient: Wydział Zdrowia Miasta Wrocław
rok: 2009
zdjęcie
Plakat /projekt: Joanna Skrzypiec/