Towarzystwo Bachelardowskie Mythopoeia
Znak dla towarzystwa filozoficznego
klient: Towarzystwo Bachelardowskie Mythopoeia
rok: 2017
zdjęcie
Logo /projekt: Łukasz Paluch/
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
Symbol
zdjęcie
.