Milczenie dźwięków
Znak graficzny wystawy artystycznej
klient: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
rok: 2015
zdjęcie
/projekt: Łukasz Paluch/
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.