Centrum Kultury Zamek - projekt konkursowy 1
Identyfikacja wizualna Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu. Projekt niezrealizowany (drugi etap konkursu)
klient: Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu
rok: 2012
zdjęcie
/projekt: Joanna Jopkiewicz, Paweł Borkowski/
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.