Evcon
Znak firmy
klient: Grupa Polska
rok: 2007
zdjęcie
/projekt: Łukasz Paluch/