Chasydyzm
Projekt serii wydawniczej

wydawca: Austeria
Uniwersytet Wrocławski, Katedra Judaistyki
rok: 2018-19

I Atlas historyczny
II Wszystko, co najważniejsze
III Źródła, metody, perspektywy

projekt graficzny: Łukasz Paluch
edycja zdjęć: Peter Kreibich

zdjęcie
.
zdjęcie
zdjęcie
Atlas historyczny
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
Źródła, metody, perspektywy
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.