SURVIVAL 12 Przegląd Sztuki - katalog
format: 28 × 22 cm
papier: Munken Pure Rough 120 g/m2
typografia: Simplon
144 strony
wydawca: Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej
rok: 2014
zdjęcie
/projekt: Łukasz Paluch, fotografie: Justyna Fedec, Peter Kreibich/
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.
zdjęcie
.