Najlepsze kasyno online - Ice Casino w Polsce

ccu
30-05-2013
11. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL

21 czerwca o godz. 19:00 przy Bulwarze im. Xawerego Dunikowskiego odbędzie się otwarcie 11. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL.

plakat_survival
proj. graf.: Łukasz Paluch


Tegoroczna edycja SURVIVALU to przede wszystkim Przegląd Sztuki złożony z otwartych wystaw w okolicy Bulwaru im. Xawerego Dunikowskiego, nieprzystosowanych na co dzień do prezentowania sztuki. W ramach Przeglądu zaprezentowanych zostanie ponad 40 prac, w tym realizacje artystyczne o charakterze site specific i szeroko pojęte interwencje artystów w tkankę miejską. Dodatkowo dwie wybrane przez kuratorów prace zostaną wyeksponowane poza ścisłym obszarem Przeglądu, w malowniczym otoczeniu kąpieliska Morskie Oko i Czarnego Potoku. W tym roku do współpracy zaproszono również niemieckiego partnera: kuratora i organizatorów festiwalu Aquamediale, gdyż większość prac prezentowanych w ramach tego festiwalu odnosi się do wody i związanych z nią fenomenów na poziomie koncepcyjnym i formalnym.
Ponieważ hasło 11. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL to „Płyniemy!”, wszystkie części wystawienniczego obszaru 11. edycji SURVIVALU dotyczyć będą wody – a przede wszystkim rzeki i jej związków z miastem. Odniesienia do rzeki i wody będzie można odnaleźć również w pozostałych działaniach tegorocznej edycji.
Wykłady i debaty będą dotyczyć tematów związanych z wodą, do tego część z nich wydarzy się na rzece. Rozmawiać będziemy na ważne tematy, np. podczas dyskusji o powodzi: „Czy powódź nas połączyła?”. Zastanowimy się, „Czy Nadodrze leży nad Odrą?”, porozmawiamy o rzece jako inspiracji dla artystów, ale również podczas przyjemnego rejsu po Odrze poddamy się „Tematowi rzece”.
Scena Dźwiękowa odnosić się będzie także do rzeki. Podczas SURVIVALU będzie można posłuchać Odry i dowiedzieć się co to jest ekologia dźwiękowa. Zaplanowano również warsztaty z field recordingu i prezentację kompozycji oraz działań dźwiękowych podejmujących dialog z audiosferą wrocławskich wybrzeży Odry.

Więcej informacji >


Kuratorzy Przeglądu: Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk
Kurator debat: Bartek Lis
Kurator Sceny Dźwiękowej: Daniel Brożek