Najlepsze kasyno online - Ice Casino w Polsce

ccu
24-09-2012
Cudowne Miejsce / Zázračné Miesto

02. - 30.10.2012
Wernisaż: 02.10. / 18:00 / wtorek
Galleria Cvernovka (uzol kultúry), Páričkova 18, Bratislava


poster_4
proj.graf. Łukasz Paluch

Artyści ze środowiska Akademii Sztuk Pięknych  przedstawią na wystawie swoje prace z dziedzin malarstwa, fotografii, rzeżby i video-art.

Cudowne Miejsce to wystawa przybliżająca publiczności dokonania młodych wrocławskich artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Artyści zaproszeni do wystawy reprezentują różne dziedziny sztuk wizualnych.

Cudowne Miejsce to trzecia edycja z cyklu wystaw pod wspólnym hasłem Hallo Wrocław 2016, który związany jest z kandydowaniem, a następnie otrzymaniem przez Wrocław miana Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Planowana na 2012 rok wystawa również odbędzie się pod szyldem ESK 2016. Poprzednie dwie edycje wystawy miały miejsce w Zgorzelcu i Goerlitz w roku 2010 i 2011. Dokumentację z poprzednich edycji zobaczyć można pod adresem www.hallowroclaw2016.asp.wroc.pl.  Wydrukowane zostały ponadto dwujęzyczne katalogi z dokumentacją oraz tekstami.

Miejsce – mówi Platon – ofiarowuje pobyt u siebie wszystkim przedmiotom, które się rodzą, daje się dostrzec przez pewien rodzaj rozumowania złożonego, z trudnością można weń uwierzyć; postrzegamy je jako coś w rodzaju marzenia sennego”. Wszystko to, co jest, z konieczności musi znajdować się w jakimś miejscu i choć warunek ów przyjmujemy bez żadnych wątpliwości, a być może właśnie dlatego, samo miejsce naszą uwagę przykuwa rzadko, dopuszczając raczej do głosu znajdującą się w miejscu rzecz, a siebie samo pozostając w milknącym założeniu. Taka jest natura miejsca. Natura rzeczy jest taka, że z miejsca rzecz się wyrywa. A przecież miejsce jest dla rzeczy gruntem i miejsce właśnie pozwala rzeczy mówić o sobie swoim własnym głosem, zatem dopuszczając do głosu jedynie samą rzecz, jej głos uczynimy niepełnym. Samo w sobie miejsce, o czym poucza nas Platon raczej się ukrywa niż ukazuje, pierzcha, jak marzenie senne przy próbie wyodrębnienia, stąd, jeśli chcemy miejscu się przyjrzeć, musimy być cierpliwi. Cierpliwi i nasłuchujący, gdzieś powoli rodzi się przecież przekonanie, że Platon, być może wbrew sobie, właśnie artystów zaprasza do namysłu, nie po raz pierwszy przecież; artystów, tak jakby oni wobec miejsca potrafili się zachować wystarczająco troskliwie.

Cudowne Miejsce to temat, który wskazywać może na aspekt umieszczenia, umiejscowienia jako jeden z podstawowych, pierwotnych problemów artystycznych. Samo przez się rodzi się również pytanie o problem przemieszczenia w odniesieniu do pracy artysty niejako wybierającego ciągle nowe miejsca jako inspiracje, jak też kontekst dla swoich prac.

Tytułowe Cudowne Miejsce zachęca do prowadzenia otwartego dyskursu o świadomym wykorzystywaniu przestrzeni wspólnej, o przenikających się w niej warstwach historycznych oraz symptomatycznej dla tego typu miejsc problematyce społecznej. Z drugiej strony inspiracją dla artystów stanie się zapewne również samo miejsce wystawiennicze (galeria), gdzie prezentowane będą prace – jego architektura, charakter, topografia.

kuratorzy / kurátori: Magda Grzybowska, Karolina Szymanowska
współpraca / spolupráca: Tomasz Niedziółka