Najlepsze kasyno online - Ice Casino w Polsce

ccu
11-01-2018
MY'17 Dyplomy ASP we Wrocławiu

12 stycznia – 25 luty 2018
wernisaż: piątek, 12 stycznia 2018, godz. 18:00

galeria Awangarda BWA Wrocław
ul. Wita Stwosza 32


my_17_01
projekt: Katarzyna Augustyniak, Łukasz Paluch


Po raz czternasty w galerii Awangarda BWA Wrocław zostaną pokazane dyplomy absolwentów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. W tym roku zaprezentowanych jest 16 najlepszych dyplomantów z każdego wydziału i kierunku uczelni.

Prezentacja najlepszych dyplomów to wydarzenie, które od 2004 roku łączy wspólny wysiłek Akademii Sztuk Pięknych i BWA Wrocław w przedstawieniu najnowszej wrocławskiej sztuki współczesnej. Wystawa w 2018 roku jest czternastą w historii prezentacją i piątą po radykalnej zmianie formuły. Do niedawna wszystkie cztery galerie BWA Wrocław co roku prezentowały dyplomy wszystkich absolwentów. Były to przedsięwzięcia niezwykle rozległe, w których starano się bez spojrzenia krytycznego uchwycić pewnego „ducha” uczelni. – mówi Alicja Klimczak-Dobrzaniecka, kuratorka i historyczka sztuki z BWA Wrocław.

W galerii Awangarda zostaną pokazane najlepsze projekty, które przemieniły studentów w absolwentów wrocławskiej uczelni. Z każdego kierunku zostanie pokazany najlepszy dyplom. Tegoroczna edycja, podobnie jak ubiegłoroczna ma charakter bardziej elitarny. Z ponad setki przystępujących do obron jedynie 16 zostało wyróżnionych do udziału w wystawie. Tegoroczni dyplomanci nominowani do nagrody finansowej, fundowanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego to: Paweł Baśnik, Wojciech Błaszczyk, Zuzanna Czajkowska, Beata Filipowicz, Maria Gogola, Maja Górowska, Dominika Graboś, Karolina Koryniowska, Małgorzata Maternik, Adriana Misiek, Kamila Potocka, Weronika Przybylska, Irmina Rusicka, Katarzyna Rutkowska, Ala Savashevich, Magdalena Ziółkowska. Komisja konkursowa w składzie: prof. Piotr Kielan, dr hab. Aleksandra Janik, dr hab. Beata Mak-Sobota, dr hab. Urszula Smaza-Gralak, prof. Jacek Szewczyk, prof. Kazimierz Pawlak, dr hab. Wojciech Pukocz przyznała Nagrodę pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Beacie Filipowicz.

Na My’17. Najlepsze dyplomy ASP to wydarzanie, na które czekają z niecierpliwością nie tylko studenci i profesorowie, ale także wrocławskie środowisko artystyczne, skupione wokół sztuki współczesnej. Wystawa najlepszych dyplomów magisterskich, prezentowana po raz piąty w gościnnych przestrzeniach Galerii Awangarda BWA Wrocławiu, oczekiwana przez widzów, krytyków i kuratorów, stanowić może zatem swoisty pryzmat, poprzez który dojrzeć można kierunki, w które skierowana zostanie twórcza siła młodego pokolenia artystów. – mówi dr hab. Beata Mak-Sobota prorektor ds. dydaktycznych i studenckich ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu. Jest to również sposobność, by młodzi adepci sztuk plastycznych poznali uczucie szerszej konfrontacji z widzem, odbiorcą, co możliwe jest za sprawą wieloletniej już współpracy z BWA Wrocław w tym zakresie. – dodaje.


źródło: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej