Najlepsze kasyno online - Ice Casino w Polsce

ccu
20-11-2012
Gospel of the Damned IV „Lux Aeterna”.

artyści: Piotr Blajerski, Krzysztof Furtas
Wernisaż: 6. grudnia (czwartek) 2012 roku o godzinie 18:00
Wystawę można oglądać do 21. grudnia 2012
Galeria jest czynna: we wtorki, czwartki i piątki w godz. 16:00  — 19:00

MIESZKANIE GEPPERTA Galeria Sztuki Współczesnej
Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 1 / 2, www.mieszkaniegepperta.pl

il_vangelo_ulotka_2
proj.graf. Łukasz Paluch

Gospel of the Damned (czyli Ewangelia wg potępionych) gromadzi artystyczne postawy, które korespondują z radykalizmem w twórczości Pier Paolo Pasoliniego, zajmując się eksploracją marginesu – nie tylko katolickiego – wyparcia. To szczególny hołd złożony włoskiemu reżyserowi. Punktem wyjścia dla cyklu jest jego „Ewangelia wg Mateusza” – filmowa adaptacja tekstu ewangelii i manifest polityczny. Wydarzenia w ramach G.O.D. odbywają się jesienią lub zimą każdego roku we wrocławskiej galerii Mieszkanie Gepperta.Czwarty odcinek cyklu poświęcony jest „metafizyce pustki”: opozycjom nieistnienie / urzeczywistnienie oraz trwanie / przemijanie. W pustce, a więc wszędzie i nigdzie, wszystko (czyli nic) trwa w oczekiwaniu – napierając na cienkie błony oddzielające to, co potencjalnie możliwe od tego, co niewątpliwie nastąpi. To ciągłe napięcie jest zagadką bez klucza, podobnie jak – ograniczona, fragmentaryczna i zmienna – (samo)świadomość.LUX AETERNA
Z łac. „wieczne światło”. „Lux”, w odróżnieniu od świeckiego „lumen”, jest ponadnaturalne, mistyczne – boskie. To pierwotne lśnienie, które wyłania się z pustki – tchnienie nieskończoności pomiędzy pejzażami, twarzami, gestami.

ADVENTUS
Z łac. „przyjście”. Adwent to w kościołach chrześcijańskich okres trwający od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do 24 grudnia, przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa – „światłość świata” i koniec dziejów (…) Albowiem nadejdzie dzień, kiedy niebo pęknie w szwach i światłość, której okrucieństwa nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, wedrze się do naszego cichego domu i zapomni nas na zawsze. (Wiktor Pielewin, Empire V)

Kurator: Michał Bieniek


Piotr Blajerski

Ur. w 1980 r. we Wrocławiu, w którym mieszka i pracuje. Od 2004 r. studiował w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2011 r. obronił dyplom na kierunku Sztuka Mediów. Założyciel i współkurator Galerii EMDES działającej w latach 2009 – 2011. Świadomy wychowania na polskiej sztuce krytycznej stara się w swojej twórczości kwestionować usankcjonowane społecznie wzory zachowań. Swoją krytyczną i poszukującą postawę zaprzęga do refleksji nad szerokim wachlarzem kulturowych fenomenów. Dotychczas największą uwagą darzył kwestię religii, dylematy poznawcze oraz samą sztukę i strategie artystyczne.

Krzysztof Furtas

Ur. w 1985 r. Absolwent wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych – dyplom z malarstwa i multimediów w 2012 r. Obecnie student ostatniego roku bibliotekarstwa w SKIBA (Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu). Zajmuję się malarstwem, wideo, tworzeniem instalacji, wideoinstalacji oraz obiektów.