Najlepsze kasyno online - Ice Casino w Polsce

ccu
08-09-2017
John Moran. A Still Life

28 września – 18 listopada 2017
wernisaż: czwartek, 17 października 2017, godz. 19:00
galeria SiC! BWA Wrocław
pl. Kościuszki 9/10

plakat_internet
projekt: Łukasz Paluch


Wystawa Johna „Sleppy” Morana dotyczy wszechobecnej w naszej współczesności przemocy. Amerykański artysta w swoich pracach stara się krytykować zjawiska obecne w jego rodzimym społeczeństwie jakie jak: apatia czy ignorancja, będące jednocześnie problemem globalnym. John Moran sięga, po mocne i pełne realizmu obrazy, nie chodzi mu jednak o stronę wizualną agresji, a o jej systemowe umocowanie.

A Still Life opiera się na przesunięciu znaczeń. Artysta proponuje spojrzeć na swoją ojczyznę – do niedawana światowe mocarstwo przez pryzmat pojęcia Trzeciego Świata. Terminem tym, którego znaczenie jest zdecydowanie perioratywne określano kraje rozwijające się, potrzebujące pomocy Zachodu. Większość z tych państw cechował niski stopień rozwoju gospodarczego, niska przewidywana długość życia, wysoki wskaźnik ubóstwa, chorób i przemocy, a także burzliwe i niestabilne rządy. Wszystkie te określenia wydają się być adekwatne do sytuacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pogłębiające się różnice poziomu zamożności można opisać jako „niską stopę rozwoju”, wśród grup społecznych o niższych dochodach takie zjawiska jak krótka długość życia, ubóstwo, choroby i przemoc są na porządku dziennym, a aktualne rządy mogą być widziane jako „burzliwe” i „niestabilne”. Artysta zauważa, że funkcjonująca w oparciu o kapitalizm czyli jak twierdzi wielu, „najlepszy system społeczny, jaki kiedykolwiek wymyślono” system nie jest w żaden sposób równoważony.

Sam autor swoje prace określa jako prześmiewcze, ironiczne, czy też zuchwałe jest to jednak świadoma strategia artysty, którego szokujące wypowiedzi artystyczne są reakcją na apatię. Na A Still Life zobaczymy hiperrealistyczne, szklane rzeźby i instalacje przedstawiające postaci estetycznie zbliżone do disnejowskiej bajki, odnajdziemy także nawiązania do obrazów zaczerpniętych z medialnych przekazów od reklamy po wiadomości. John Moran operuje mocnymi zestawieniami symbolicznymi łącząc na przykład elementy znane z języka religii z językiem ulicy. Zauważa skomplikowane problemy takie jak rasizm, nierówności społeczne czy dyskryminacja ze względu na płeć. Krytykuje, ale nie oskarża. Nie atakuje jednak odbiorcy jako jednostki, raczej zwraca uwagę na zbiorowe procesy wyparcia i aprobaty konformizmu. Stara się wyśmiać i zareagować na niektóre sytuacje związane z życiem społecznym w USA, które w głównej mierze są wynikiem problemów systemowych. Tak naprawdę szokujący jest temat, dzieło jest jego wyrazem – mówi artysta.

Apatia i ignorancja to zjawiska, które Johnowi Moranowi wydają się najbardziej niebezpieczne. Można je odnieść nie tylko do sytuacji społecznej w Stanach Zjednoczonych, ale także do adekwatnej nam sytuacji panującej w Europie czy nawet w Polsce. Można ukuć stwierdzenie, że w obecnych czasach empatia czy społeczna reakcja na systemową niesprawiedliwość jest czymś wyjątkowo rzadkim. Wystarczy jednak przyjrzeć się innym okresom historycznym, żeby zrozumieć, że z problemem tym mierzymy się od dawna. Sprzeciw wobec systemowej przemocy fizycznej i symbolicznej jest czymś bardzo trudnym. John „Sleepy” Moran pokazuje nam jednak, że brak odzewu spowoduje, że będziemy dreptać w miejscu. - mówi Dominika Drozdowska z galerii SiC! BWA Wrocław.

Wystawa towarzysząca Play with Glass- European Glass Festival.
współpraca kuratorska: Dominika Drozdowka
identyfikacja wizualna: Łukasz Paluch


źródło: materiał prasowy BWA Wrocław