Najlepsze kasyno online - Ice Casino w Polsce

ccu
08-10-2014
Maria Stożek, Szymon Wojdyła BONDAGE

9 — 24.10.2014
Mieszkanie Gepperta
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, Wrocław
otwarcie: 9. października (czwartek) o godzinie 19:00
wystawę można zobaczyć we wtorki, czwartki i piątki od 16:00 do 19:00

bondage_Ano
projekt: Łukasz Paluch


Reakcje jakie zachodzą pomiędzy dwoma osobami nie są zagadką dla współczesnej nauki. Biologia doszukuje się odpowiedzi w fenyloetyloaminie (pochodna metamfetaminy) – związku chemicznym odpowiedzialnym za uczucie euforii. Natomiast nauki ewolucyjne tłumaczą cały proces walką o przetrwanie i poszukiwaniami najlepszych genów. Jednak uczucie miłości jest tylko jedną z wielu relacji kierujących poczynaniami ludzi.

Proces powstawania więzi zachodzi w sferze pomiędzy, na poziomie niewidzialnej gołym okiem płaszczyzny dzielonej z otaczającym nas światem. Jej fundamentami są martwe wspomnienia stanowiące o niepowtarzalności każdej jednostki. Co dzieje się, kiedy dochodzi do spotkania dwóch osób i skrępowania ich autorytarności cielesno-mentalną siecią? Z czasem, więzy ulęgają poluzowaniu, a powstałą w ten sposób przestrzeń wypełnia coraz więcej wspólnego pyłu.

Wytwarzanie więzi nie jest tylko domeną człowieka a nawet organizmów żywych. O tworzeniu związków można już mówić na poziomie molekularnym czy też mechanicznych urządzeń, gdzie poszczególne części współpracując ze sobą, budują spójną całość. W takiej sytuacji, proces powstawania więzi można uznać za wielki, mityczny początek – komórkowy wybuch interfazy rozpoczynający łańcuch akcji-reakcji.

Maria Stożek i Szymon Wojtyła stworzą w Mieszkaniu Gepperta dwa laboratoria poświęcone badaniom nad historią relacji. Zaaranżowane na potrzeby wystawy sytuacje poruszą szereg problemów związanych z ciałami uwikłanymi we wszechświat więzi. Celem każdego eksperymentu są odpowiedzi. Nie wolno zapominać, że nad całością zawsze krąży widmo fiaska. Jak sugeruje tytuł wystawy – na końcu czeka spełnienie najskrytszych pragnień. Jednak nie wiemy czy będziemy w stanie zapłacić odpowiednią cenę za ich urzeczywistnienie.

kurator: Marcin Ludwin