Najlepsze kasyno online - Ice Casino w Polsce

ccu
06-02-2015
SURVIVAL 13. Przegląd Sztuki. Otwarcie konkursu na realizacje artystyczne

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń:31 marca 2015 r.
Więcej informacji: www.survival.art.pl

plakat_Ano
projekt: Łukasz Paluch
SURVIVAL 13. Przegląd Sztuki. „Czyny zabronione”
26 – 30 czerwca 2015
Koszary Oddziału Prewencji Policji, ul. Księcia Witolda 38 – 40, Wrocław


SURVIVAL jest realizowanym od 13 lat wydarzeniem prezentującym sztukę współczesną w przestrzeni publicznej Wrocławia. Na jego potrzeby wybierane są budynki, kompleksy zabudowań, które znajdują się w pobliżu centrów wydarzeń, a także przestrzenie użyteczności publicznej, w których koncentruje się codzienne życie miasta. W swojej kilkunastoletniej historii SURVIVAL był realizowany w miejscach takich, jak: place i zabudowa Dzielnicy Czterech Świątyń, dawna Wytwórnia Filmów Fabularnych, budynek Farmacji Akademii Medycznej, schron przeciwlotniczy przy pl. Strzegomskim czy gmach Dworca Głównego.

W 2015 roku Przegląd odbędzie się w historycznym gmachu Koszar Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda. Koncepcja wystawy realizowanej w budynkach dawnych koszar policyjnych zostanie opracowana w oparciu o szeroko rozumiany kontekst występku, a inspiracją dla działań zarówno kuratorów, jak i artystów stanie się wpisana w ludzką naturę potrzeba naruszania przepisów i łamania ogólnie przyjętych zasad.

Hasło tegorocznej edycji: „Czyny zabronione”, zainspirowane terminem prawniczym, odwołuje się do ludzkich zachowań i zjawisk rozgrywanych na granicy prawa lub całkowicie gwałcących jego zasady. Wybrana przestrzeń, silnie naznaczona dawną, policyjną funkcją, pozwala na przestudiowanie pojęć związanych z zagadnieniem nieprzestrzegania prawa stanowionego i naturalnego. Już sama gradacja zjawiska: wykroczenie – przestępstwo – zbrodnia może być potraktowana jako wstęp do rozważań na temat dysfunkcji, które zachodzą w relacjach społecznych.

Tegoroczne hasło ma swoje znaczenie także w odniesieniu do miasta, które jest wskazywane w badaniach naukowych jako obszar szczególnie narażony na występowanie wiktymizacji. Podobnie jak w „Zbrodni i karze” Dostojewskiego mamy do czynienia z obrazem miasta skrajnie zepsutego, które chyli się ku upadkowi, tak i dzisiaj motyw „grzesznego miasta” (sin city) wykorzystywany jest w sztuce i popkulturze jako metafora ludzkiego upadku.

Zło od zawsze było w centrum zainteresowania twórców. Hasło „Czyny zabronione” w odniesieniu do współczesnych sztuk wizualnych sugeruje wątki związane nie tylko z klasycznym pojmowaniem motywu zbrodni i występku jako inspiracji dla artystów, ale także szereg odniesień do „czynów zabronionych” w sztuce. Tu jednak „czyny zabronione” nie muszą kojarzyć się wyłącznie z tym, co niemoralne i społecznie potępiane – tj. popularnymi praktykami „zawłaszczania”, „transformowania”, a nawet „destrukcji”, a więc wszystkimi działaniami wywrotowymi, tricksterskimi, zaburzającymi ustalony odgórnie porządek. W sztuce najnowszej to, co zabronione, umyślne działania na granicy prawa, jest często włączane w zbiór metod artystycznych współczesnych twórców, staje się częścią ich manifestu artystycznego, a nawet pełnoprawną dziedziną sztuki.


Kuratorami 12. Przeglądu Sztuki SURVIVAL są Michał Bieniek i Anna Kołodziejczyk