Najlepsze kasyno online - Ice Casino w Polsce

ccu
21-06-2012
Survival 10. Przegląd Sztuki. Zapraszamy na otwarcie Przeglądu
21.06.2012 [czwartek], godz. 19:00
Stadion "Oławka", ul. Na Niskich Łąkach 8, Wrocław
Czas trwania Przeglądu: 21-24 czerwca.


surv10_mainfolder_docu_12
projekt graficzny: Łukasz Paluch, zdjęcie: Peter Kreibich


Już po raz dziesiąty we Wrocławiu sztuka współczesna podejmuje dyskurs z przestrzenią publiczną, tropiąc jej historię, wątki z niej wypływające i poddając ją zmianie. Tegoroczna, jubileuszowa edycja Przeglądu Sztuki odbędzie na jednym z wrocławskich stadionów. Miejsce to,... choć zlokalizowane niedaleko centrum, znajduje się na uboczu głównych miejskich szlaków komunikacyjnych. W konsekwencji wyboru tego rodzaju lokalizacji merytoryczna zawartość dziesiątej edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL zostanie zdeterminowana przez takie słowa- i frazy-klucze jak: współzawodnictwo, dążenie do doskonałości, widowisko, igrzyska, zbiorowe doświadczenie itd. Sport i kultura fizyczna powiązane są z szerokim wachlarzem pojęć i ludzkich dążności: z doskonaleniem ciała i ducha, mniej lub bardziej uczciwą rywalizacją. Rywalizacja sportowa jest przede wszystkim sposobnością do sprawdzenia i potwierdzenia własnych umiejętności, a także okazją do pokonywania indywidualnych słabości i zahamowań. Sport to także zbiorowe doświadczanie i specyficzne rytuały – spektakl, sportowa inscenizacja. Hasło 10. edycji SURVIVALU – „Up to you / Wszystko zależy od ciebie” – odwołuje się więc do szeroko rozumianej aktywności i potrzeby testowania własnych możliwości.

Ulokowanie 10. edycji Przeglądu na terenie czynnego obiektu sportowego będzie miało swoją wagę także w kontekście nadchodzących mistrzostw piłkarskich EURO 2012. Współczesne rozgrywki sportowe, szczególnie piłkarskie, są jednym z najbardziej pożądanych towarów na globalnym rynku, a element rywalizacji z nimi związany pojawia się już na etapie ubiegania się państw i miast o tytuł gospodarza najważniejszych sportowych imprez. Świat sztuki również funkcjonuje w warunkach coraz bardziej zdominowanych przez zasady rynku. Część reguł rządzących światem współczesnej sztuki może przypominać zasady funkcjonujące w świecie sportu. Podobnie jak w rozgrywkach sportowych, także w obszarze sztuk wizualnych dochodzi do rywalizacji i tylko części „zawodników” (artystów) udaje się „uplasować na dobrej pozycji”, a następnie ją utrzymać. Rozbudowany system różnorodnych i nierzadko prestiżowych konkursów napędza „artystyczne igrzyska”. Uczestniczący w nich twórcy stają się „reprezentacją” swoich państw, a także galerii, instytucji, środowisk. Wieloletnia tradycja SURVIVALU, poddająca selekcji zgłoszone w konkursie projekty artystyczne, także operuje trybem kompetytywnym, wyłaniając „zwycięzców”, czyli autorów najciekawszych koncepcji. Decydująca rozgrywka następuje jednak zawsze w momencie urzeczywistnienia artystycznego zamysłu w żywej przestrzeni publicznej.

EURO 2012 wiąże się z 10 edycją Przeglądu Sztuki SURVIVAL również w inny sposób … Szum medialny związany z mistrzostwami i podporządkowanie im sfery publicznej – tj. zamiana publicznych placów na strefy kibica, podporządkowane rozgrywkom, okresowe zmiany tras przejazdów środków komunikacji miejskiej, gwałtowny wzrost cen usług i wreszcie wszechobecna retoryka fety i szampańskiej zabawy (przy wzmożonych jednocześnie środkach bezpieczeństwa) – spowodują, że realizacja wydarzenia artystycznego w przestrzeni publicznej będzie w tym czasie wyjątkowo trudna. Nawet uważność zaangażowanego odbiorcy zostanie poddana próbie pośród hałasu mistrzostw. Wydaje się, że miejsce odbywania się Przeglądu – malowniczy, ale pozostający na uboczu, częściowo zapomniany i ulegający powolnej degradacji stadion „Oławka” – doskonale skomentuje i dopełni tę sytuację. Stanie się enklawą, mydlaną bańką, miejscem alternatywnej fety lub „pleneru”, kontemplującego własne oddalenie. Lub może po prostu własną niemoc (w opozycji do sportowej propagandy zwycięstwa), która tak bardzo uwidacznia się w zderzeniu z gargantuiczną maszyną współczesnych igrzysk i nieśmiertelną retoryką chleba (albo coca-coli?). Z drugiej strony, należałoby dodać, będzie też salą prób, które należy niestrudzenie podejmować do czasu, nim logika i infrastruktura igrzysk obejmą bliższe współczesnej sztuce obszary – już za cztery lata. Wtedy w zawodach wystartują najwytrwalsi i najlepiej przygotowani. Bo przecież wszystko zależy on nas, od was, od ciebie…?
Na stadionie „Oławka” przez 4 dni można będzie oglądać prace artystyczne w wielu formach: od instalacji przez wideo po performance. Obiekty i działania zajmą przestrzeń stadionu tworząc niepowtarzalne „miasteczko sztuki” - enklawę myśli artystycznej.

Kuratorami 10 Przeglądu Sztuki są: Michał Bieniek i Anna Kołodziejczyk.

W 10 edycji SURVIVALU udział wezmą: Dorota Nieznalska / Kamila Szejnoch / Tomasz Skórka / Katarzyna Podpora / Karina Marusińska / The Krasnals / Tomasz Domański / Paul Wiersbinski / Paweł Modzelewski / Magda Durczak / Magdalena Kowalewska / Małgorzata Kazimierczak / Tomasz Bajer / Tomasz Opania / Michał Łagowski / Natalia Jerzak / Marek Ranis / Dominika Łabądź / Maja Godlewska / Daniel Han / Michał Gdak / Alicja Patanowska / Grzegorz Łoznikow / Grupa Łuhuu: Karina Marusińska, Agnieszka Rzeźniak, Natalia Rzeźniak, Katarzyna Goleń / Franciszek Buchner / Kamila Wolszczak / Piotr Blajerski / Ivo Nikić / Dy Tagowska / Aleksandra Sojak-Borodo / Piotr Macha / Szymon Wojtyła / Marek Grzyb / Tomasz Koszewnik / Szymon Wojtyła / Jerzy Kosałka / Krzysztof Furtas / Agnieszka Popek-Banach i Kamil Banach / Maja Wolińska / Aleksandra Polisiewicz / Grupa OKO / Sandra Rzeszutek / Michał Bieniek

Więcej informacji na stronie: www.survival.art.pl