Najlepsze kasyno online - Ice Casino w Polsce

ccu
11-10-2011
Wystawa Petera Kreibicha „Wrocław – Obrazy miasta w Europie Centralnej”

06.10.-21.10.2011
Łokietka5 - Infopunkt Nadodrze
ul. Łokietka 5, Wrocław


exhibit_wroc_L5_peter_poster


W trakcie pobytu w Polsce na przełomie 2009 i 2010 roku, Peter Kreibich dokonał analizy wizualnej Wrocławia – jak wygląd miasta postrzegany jest
przez odwiedzających. Jego prace skupiły się na kontrastach w architekturze i przestrzeni publicznej, spowodowanych różnymi filozofiami kilku systemów społecznych oraz ich konsekwencjami dla struktury urbanistycznej Wrocławia. 20 lat po rozpadzie bloku wschodniego we Wrocławiu obserwujemy zderzenie odrestaurowanych gotyckich kościołów z blokami z prefabrykowanej betonowej płyty lat siedemdziesiątych, olbrzymimi bilboardami reklamowymi oraz nowymi, lśniącymi biznesowymi budynkami i zdewastowanymi kamienicami z przełomu wieków. Czy też system transportowy, wybudowany jako prestiżowy symbol potęgi socjalizmu, który przecina Stare Miasto, a na drugiej szali nowa polska architektura.
Każde zdjęcie z osobna rzuca światło na te kontrasty i podobnie, jak cała seria ukazuje impresje o Wrocławiu.

Miasto podlega transformacji, kreując nową tożsamość. Polska tradycja, niemieckie i sowieckie wpływy oraz wyzwanie by istnieć w ekonomicznie  zglobalizowanym świecie przenikają się i stapiają. Jaki kierunek obiorą te zmiany? Jak z tym procesem utożsamiają sią wrocławianie? Co wydarzy się po zakończeniu grantów unijnych? Czy Wrocław będzie w stanie sprostać potrzebom swoich mieszkańców? Seria zdjęć Petera Kreibicha ma byś impulsem do dyskusji o przyszłości rozwoju urbanistycznego.

Integralną częścią wystawy są cytaty z projektu opartego na wywiadach, które poprzedziły powstanie fotografii. Mieszkańcy Wrocławia opowiadają w nich o mieście, Polsce i życiu. Wywiady były przeprowadzone oryginalnie w języku angielskim i niemieckim. Cytaty zostały wycięte z tekstu, przearanżowane na kolaż i przetłumaczone na polski.

Peter Kreibich jest fotografem i projektantem współpracującym z naszym studiem.

www.peterkreibich.eu