Najlepsze kasyno online - Ice Casino w Polsce

ccu
02-11-2011
Wirus wewnątrz systemu - warsztaty

International Association of Inderpendent Art and Design Schools AIAS
8-9.11.2011
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Wirus wewnątrz systemu
Prowadzący: as. Anna Kołodziejczyk, ad. Łukasz Paluch


00


Warsztaty będą koncentrować się na zagadnieniach estetyki miejskiej reklamy i sposobach jej funkcjonowania. Hasłem wywoławczym będzie sentencja Davida Ogilvy'ego, założyciela agencji reklamowej Ogilvy & Mather: Jestem entuzjastą pejzażu, a nigdy jeszcze nie widziałem takiego, któremu pomogłaby obecność billboardu.

Współcześnie to nie architekci, nie urbaniści i nie miejscy planiści kształtują ostateczną postać przestrzeni publicznej, w której wspólnie funkcjonujemy. Reklama zewnętrzna (outdoor), wymknęła się spod kontroli, a przestrzeń publiczna została przez nią całkowicie zawłaszczona. Grafika użytkowa porządkuje, wyróżnia i opisuje otaczający nas świat. To najbardziej uniwersalna i wszechobecna dziedzina sztuki; jest niezbędnym czynnikiem doskonalącym obecny standard życia. Na gruncie polskiego projektowania reklamowego rzadko jednak mamy do czynienia z takim aktem projektowania, który podobnie jak akt sztuki w najlepszych swoich odsłonach, jest wydarzeniem czystym, nieprzewidywalnym, zaskakującym i niepoddającym się programowaniu.

Warsztaty będą sprzyjać rozważaniom, w jaki sposób design, który ma tak szerokie możliwości realizacyjne, wpływa na pojedynczego odbiorcę - użytkownika, na jego życie, na życie mniejszych i większych społeczności, jak oddziałuje na kształt pejzażu wizualnego miast, a także jak reaguje na postępujące zmiany w sferze społecznej, ekonomicznej i obyczajowej .

Plan warsztatów:
Warsztaty przeprowadzone zostaną częściowo w wybranej przestrzeni publicznej Wrocławia, w której występuje nagromadzenie różnorodnych nośników reklamowych i informacyjnych. Hasło przewodnie Davida Ogilvy'egozostanie poddane projektowej obróbce. Każdy uczestnik będzie odpowiedzialny za opracowanie jednego słowa pochodzącego z tej sentencji; inspiracją opracowania ma być specyfika wybranej przestrzeni publicznej. Forma zaprojektowanego słowa będzie całkowicie dowolna, może być zarówno autorskim rozwiązaniem typograficznym jak i interpretacją zaobserwowanych na miejscu rozwiązań. Ostatnim etapem będzie uformowanie z zaprojektowanych, narysowanych lub wydrukowanych słów/modułów pełnej sentencji i zaaranżowanie jej w kształt przypominający billboard.


więcej informacji