Najlepsze kasyno online - Ice Casino w Polsce

ccu
16-02-2013
SURVIVAL 11. Przegląd Sztuki. Otwarcie konkursu


ulotka_survival_1
proj. graf. Łukasz Paluch


Sercem wydarzeń 11. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL stanie się plac przy Akademii Sztuk Pięknych, przylegający do nadodrzańskiego traktu spacerowego, tzw. Bulwaru Xawerego Dunikowskiego, który wraz z sąsiadującym Wzgórzem Polskim i Zatoką Gondoli tworzy niezwykle malowniczy zaułek w centrum miasta, atrakcyjny zarówno pod względem estetycznym jak i rekreacyjnym. Wystawa będzie jednak miała charakter rozproszony. Część artystycznych projektów i specjalnych pokazów zostanie umiejscowiona w oddalonych od centrum częściach miasta (np. rezydencja przy Jazie Opatowickim czy staw „Czarny Potok” na Sępolnie), wciąż jednak w pobliżu rzeki – tak by zwiedzanie tych punktów było możliwie dzięki rejsom po Odrze, zorganizowanym specjalnie na tę okazję.

11. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL dedykowana jest obecności rzeki w miejskiej tkance. Będzie okazją do wydobycia i poddania artystycznej interpretacji funkcji i znaczenia Odry w życiu codziennym mieszkańców Wrocławia, do zastanowienia się nad ludzką potrzebą przebywania w pobliżu wody oraz nadawaną jej symboliką.

Odra jest największą rzeką przepływającą przez Wrocław, wraz z licznymi odgałęzieniami i kanałami wodnymi stanowi podstawę Wrocławskiego Węzła Wodnego, tworząc śródlądową drogę wodną, będącą częścią europejskiego szlaku. Z uwagi na swoje hydrologiczne ukształtowanie Wrocław na przestrzeni wieków był nazywany Wenecją tej części Europy. Obecność rzeki przez stulecia wpływała na kształt zagospodarowania przestrzennego miasta, a współczesna urbanistyka łączy nowymi mostami odległe dzielnice.

W konsekwencji wyboru lokalizacji Przeglądu w ścisłym związku z rzeką 11. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL zostanie zdeterminowana przez pojęcia związane z wodą, jej symboliką, właściwościami, sposobami funkcjonowania w przyrodzie i miejskiej aglomeracji. Woda, jako czynnik zarówno życiodajny, jak i unicestwiający, pozwala na rozpatrywanie przeciwstawnych aspektów jej oddziaływania.

Merytoryczna zawartość części konkursowej 11. edycji SURVIVALU będzie bazowała na uniwersalnych pojęciach dotyczących wody: jako symbolu chaosu, niestałości, zmienności, a także przeobrażania, uzdrawiania, odrodzenia ducha i ciała, witalności. Ważne, zwłaszcza w kontekście Wrocławia, będzie także poddanie artystycznej interpretacji niszczycielskiego aspektu żywiołu, skutkującego katastrofami naturalnym – powodziami, które w istotny sposób stanowią o specyfice relacji woda-człowiek-miasto.

Artyści i kuratorzy odniosą się do szeregu pojęć i zjawisk związanych z różnorodnością i wielością form wody występujących w warunkach miejskich. Woda stojąca, płynąca, mieszaniny wody i powietrza, wody i ziemi, kałuże, stawy, tamy, studnie, fontanny – każdy z przejawów wodnego żywiołu ma swój potencjał do estetycznego opracowania i odbioru, stanowiąc inspirację dla artystycznych przedsięwzięć.

Hasłem przewodnim 11. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL będzie zawołanie „Płyniemy!”. Jest to kwestia wypowiedziana przez jednego z bohaterów filmu „Nóż w wodzie” Romana Polańskiego* – młodego chłopaka, który, trzymając się poziomego drzewca masztu, dosłownie „kroczy” po wodzie. Na wykrzyczane przez niego entuzjastyczne „Płyniemy!” siedząca wygodnie na pokładzie łodzi kobieta odpowiada: „Płynie się, aby płynąć”. Okrzyk „Płyniemy!” to wyraz afirmacji świata, jego procesualnej dynamiki, która pozwala wierzyć, że „wszystko jest możliwe”. Natomiast jego negatyw, cyniczne stwierdzenie „Płynie się, aby płynąć” wyraża zmęczenie życiem i konformistyczną postawę bohaterki.

* „Nóż w wodzie” (1961) Romana Polańskiego został częściowo nakręcony we Wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych.


więcej >