Najlepsze kasyno online - Ice Casino w Polsce

ccu
16-06-2017
Survival 15 Przegląd Sztuki

23 – 27.06.2017
Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, Wrocław
otwarcie 23 czerwca, godz. 19


survival_plakat3

projekt: Łukasz Paluch15. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbywa się w modernistycznym budynku Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, zaprojektowanym w 1964 roku przez Krystynę i Mariana Barskich.

Hasłem 15. Przeglądu jest Rozwarstwienie, termin używany w historii sztuki w procesie tworzenia studium historyczno-artystycznego danego dzieła architektury. Propozycją jubileuszowej edycji SURVIVALU jest przyjrzenie się tematowi rozwarstwienia miasta w rozumieniu symbolicznym, nie tylko w odniesieniu do architektury, ale i w kontekście przemian społecznych i gospodarczych.

Dla idei 15. SURVIVALU istotne jest także samo pojęcie modernizmu oraz wątki związane z tematem reakcji chemicznych, zarówno w odniesieniu do związków nauki i sztuki, jak i w odniesieniu do relacji międzyludzkich.