Najlepsze kasyno online - Ice Casino w Polsce

ccu
16-09-2017
Wrocław Konkretny

Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
27.10.2017–26.03.2018
otwarcie: 27.10, godz. 19.00
Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a

WK_plakat_01
projekt: Łukasz Paluch

Wystawa Wrocław konkretny to pokaz wybranych i utrwalonych w przestrzeni polskiej sztuki współczesnej dzieł z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Eksponowane prace kilkudziesięciu artystów odnoszą się do szeregu zjawisk zaistniałych na gruncie sztuki wrocławskiej lub powstałych w oparciu o złożoną historię Wrocławia i Dolnego Śląska.


Prezentowane we wnętrzach MWW, różnorodne w formie, referują wielość postaw, wydobywając szczególny i wspólny dla sztuki wrocławskiej rys sztuki intelektualnej, odwołującej się przede wszystkim do mentalnych zdolności odbiorcy, ale oferującej także doświadczenie estetycznego przeżycia.


Począwszy od poezji konkretnej, podejmującej wątek badań lingwistycznych, poprzez szeroką reprezentację artystów uprawiających sztukę konceptualną, zakorzenioną w rysunku i malarstwie geometrię, skończywszy na przewrotnych akcjach oraz interwencjach stanowiących celny komentarz do wydarzeń społeczno-politycznych ostatnich dekad, wszystkie te dzieła proponują zatrzymanie, prowokując jednocześnie do namysłu nad centralnym aspektem ludzkiego życia – zdolnością myślenia i rozpoznawania świata. Dominującej w tym obszarze sztuki syntezie, tak charakterystycznej dla sztuki Wrocławia, towarzyszy optymizm oraz wiara w możliwość naprawy świata i przemiany człowieka.


kuratorka: Anna Kołodziejczyk